Welke documenten heb ik nodig voor een scheiding?

Welke documenten heb ik nodig voor een scheiding?

Er zijn diverse documenten nodig om een juridische echtscheidingsprocedure te kunnen starten. Naast het echtscheidingsverzoek moeten er diverse gemeentelijke uittreksels worden overlegd. Wij zetten de documenten die u nodig heeft voor u op een rijtje en geven aan waar u op moet letten bij de aanvraag hiervan.

Documenten die nodig zijn om te scheiden

Als een echtscheidingsverzoek bij een rechtbank wordt ingediend, zal dit niet verzoekschrift niet beperkt blijven tot één formulier waarop de gegevens van de betrokkenen op vermeld staan. In het meest gunstige geval wordt hierbij ook een echtscheidingsconvenant en eventueel een ouderschapsplan bijgevoegd. Daarnaast eist de rechtbank een reeks actuele gemeentelijke uittreksels bij het in gang zetten van een juridische echtscheidingsprocedure. We zetten de documenten die nodig zijn om te scheiden voor u op een rijtje.

Echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan als de ex-partners afspraken hebben kunnen maken

In het meest gunstige geval, wordt een verzoek tot echtscheiding direct voorzien van een echtscheidingsconvenant. Een echtscheidingsconvenant is de schriftelijke weergave van de afspraken die de scheidende partners onderling hebben gemaakt om een huwelijk te kunnen ontbinden. Deze afspraken hebben betrekking op zaken als de verdeling van de financiële bezittingen en schulden, een eventuele alimentatieverplichting, de boedelverdeling, de woning en de verdeling van het pensioen. Door als scheidende partners gezamenlijk afspraken te maken (wat de voornaamste doelstelling is bij mediation) kan een scheidingsprocedure binnen een relatief kort tijdsbestek afgerond worden. De rechter hoeft in dit geval “alleen maar” een oordeel te vormen over deze regels. Hierbij wordt gekeken of de gemaakte afspraken reëel zijn en aansluitend zijn op de geldende wetgeving.

Het indienen van een ouderschapsplan is verplicht als er uit een huwelijk een of meer kinderen zijn voortgekomen die op het moment van scheiding nog minderjarig zijn. Een ouderschapsplan is de schriftelijke weergave van de afspraken die ouders maken met betrekking op de verzorging, ontwikkeling en de opvoeding van de kinderen. Deze afspraken kunnen betrekking hebben op onder andere opvoedkundige zaken, omgangsregelingen, alimentatie verplichtingen en andere specifieke zaken. De rechter hecht veel waarde aan deze afspraken omdat de scheiding zo min mogelijk effect mag hebben op het kind of de kinderen.

Gemeentelijke uittreksels die nodig zijn om te scheiden

Naast het verzoek tot echtscheiding en de schriftelijke weergave van de formulering van de afspraken die hierbij gemaakt zijn, zijn er nog een aantal gemeentelijke uittreksels nodig om te scheiden. Deze uittreksels hebben vooral betrekking op identificatie van de betrokken personen.  Er moeten immers onder andere de gemeentelijke uittreksels uit het persoonsregister van beide partners worden toegevoegd aan het verzoek tot echtscheiding. 

Daarnaast is een gemeentelijk uittreksel uit het huwelijksregister van belang. Dit uittreksel wordt in de volksmond ook wel de huwelijksakte genoemd en is verkrijgbaar bij de gemeente waar het huwelijk ooit is voltrokken. Een huwelijksakte is het officiële bewijs van een huwelijk en is dan ook ondertekend door het bruidspaar en de getuigen. Als er sprake is geweest van een geregistreerd partnerschap moet uiteraard hiervan het uittreksel worden overhandigd.

Tot slot vraagt de rechtbank om het uittreksel uit het geboorteregister van de betrokken kinderen. Dit benoemen we expliciet op deze manier omdat dit niet alleen de uittreksels van de kinderen zijn die uit het huwelijk zijn voortgekomen maar ook van eventuele andere kinderen van een of beide partners. Al deze aktes worden bewaard in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente.

Dit is van belang bij het aanvragen en aanleveren van gemeentelijke uittreksels bij een scheiding

Er zijn een aantal punten van belang bij het aanvragen en aanleveren van gemeentelijke uittreksels bij een scheiding. Allereerst is het goed om te realiseren dat er enige tijd overheen kan gaan voordat de aangevraagde documenten daadwerkelijk in het bezit zijn. Het is verstandig om eerst deze stukken op te vragen voordat het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank wordt ingediend. 

Daarnaast is het goed te weten dat de rechtbank alleen originele stukken accepteert (dus geen kopieën hiervan), die actueel zijn. De gemeentelijke uittreksels mogen niet ouder zijn dan drie maanden. Dit kan in de praktijk betekenen dat een scheidend stel bij een langere echtscheidingsprocedure genoodzaakt is om opnieuw de gemeentelijke uittreksels aan te vragen. 

Tot slot is het bij de aanvraag van de uittreksels uit het persoonsregister van belang dat er nadrukkelijk wordt verzocht om een vermelding van nationaliteit of de datum dat de betrokkene zich in Nederland heeft gevestigd. Deze informatie wordt door veel gemeenten vaak weggelaten en alleen na specifiek verzoek op het uittreksel geregistreerd. Bij een verzoek tot echtscheiding is dit echter wel een vereiste.    

Welke papieren heb ik nodig om te scheiden?

  • Verzoek tot echtscheiding
  • Echtscheidingsconvenant
  • Ouderschapsplan
  • Gemeentelijke uittreksels uit het persoonsregister
  • Gemeentelijke uittreksel uit het huwelijksregister
  • Eventueel: gemeentelijke uittreksels uit het geboorteregister van minderjarige kinderen
  • Kopie Nederlands identiteitsbewijs (Nederlands paspoort of Nederlands identiteitskaart)  

De experts van Judex kunnen u onpartijdig helpen bij de gehele afhandeling of een specifiek onderdeel van uw scheiding. Bekijk via deze link de diensten rondom scheiden. Judex zorgt ervoor dat uw recht en uw expert samenkomen.