Hoe lang duurt een scheiding?

Hoe lang duurt een scheiding?

Het antwoord op de vraag “Hoe lang duurt een scheiding?” is niet eenvoudig te geven. Dit hangt immers af van een aantal factoren waarbij de ontstane situatie uiteraard leidend is. Een scheidingstraject kan relatief snel (in enkele weken) worden afgerond als de betrokkenen in staat zijn om samen afspraken te maken en de stappen gezamenlijk kunnen doorlopen. Op het moment dat dit niet het geval is, kan een echtscheiding een veel langduriger traject worden waarbij er gesproken wordt over maanden of jaren.

De tijdsduur van een scheiding

Er zijn veel argumenten aan te voeren waarom mensen er belang bij hebben dat de tijdsduur van een scheiding zo kort mogelijk moet worden gehouden. Voor veel mensen is het belangrijkste argument dat een scheiding een vervelende en emotioneel zware periode is die veel mensen het liefst snel achter zich laten. Daarnaast vormt een scheiding een kantelpunt in iemands leven. Een hoofdstuk in een leven wordt afgesloten om met een nieuwe fase te kunnen starten.

Bepalende factor voor de duur van een scheiding

De situatie waarin een scheidend stel is terecht gekomen, is een van de belangrijkste factoren die de bepalend zijn hoe lang een scheiding duurt. Op het moment dat een stel in relatief goede harmonie uit elkaar gaat en “on speaking terms” is, kunnen er hele andere keuzes gemaakt worden dan in een tegenovergestelde situatie. Bij een vechtscheiding is het stel immers genoodzaakt om hun persoonlijke belangen te laten behartigen door een individuele echtscheidingsadvocaat. Een eventuele besluitvorming gaat in dat geval over veel meer schijven omdat er in deze situatie veel meer schakels in het traject zijn ontstaan. Er moet rekening gehouden worden met meerdere agenda’s en eventuele terugkoppelingen op voorstellen nemen veel meer tijd in beslag. Deze situatie kan nog erger worden als ook de echtscheidingsadvocaten géén overeenstemming kunnen vinden en er gerechtelijke stappen moeten worden gezet.

Op het moment dat de scheidende partners nog wel samen door één deur kunnen, bereid zijn om een scheidingstraject gezamenlijk te doorlopen en er ook het vertrouwen in hebben dat zij hierin kunnen slagen (er mag dan geen ingewikkelde situatie zijn ontstaan), kunnen zij de keuze maken om een mediationtraject te doorlopen. De achterliggende gedachte van mediation is dat het scheidend stel zelf de afspraken formuleren om een rechtsgeldig echtscheidingsconvenant en eventueel ouderschapsplan op te stellen. Zij kunnen hierbij gezamenlijk gebruik maken van de ondersteuning van een mediator (of gezamenlijke echtscheidingsadvocaat) die hierbij uiteraard een neutrale rol zal vervullen. Met betrekking tot de tijdsduur van een scheiding heeft mediation als voordeel dat er bij dit traject minder mensen zijn betrokken en dat mediation een zelfstandig karakter heeft. Het scheidend stel kan voor een groot deel zelf het tempo van het doorlopen van het echtscheidingstraject bepalen.

Andere factor die een rol kan spelen hoe lang een echtscheidingstraject duurt

Een andere factor die een rol kan spelen hoe lang een echtscheidingstraject duurt, heeft betrekking op de inhoudelijke kant van het traject. Op het moment dat er een ingewikkelde situatie is ontstaan, heeft een scheidend stel geen andere keuze dan zich te laten begeleiden door gespecialiseerde echtscheidingsadvocaten. Er is sprake van een ingewikkelde situatie bij bijvoorbeeld een scheiding van een samengesteld gezin, de verdeling van een eigen bedrijf, een groot vermogen of juist een hoge schuldenlast. Deze situaties zijn voor veel mensen té ingewikkeld om hier zelf onderling de juiste afspraken over te maken.

Hoelang duurt een echtscheiding gemiddeld?

De gemiddelde lengte van een echtscheiding is zo’n 3 tot 4 maanden maar hierbij is het goed om te benadrukken dat dit “slechts” een gemiddelde is en geen gegeven is waaraan vastgehouden kan worden. Een “vechtscheiding” waarbij een rechtsgang noodzakelijk is, kan zomaar 2 jaar duren. De snelste vorm van scheiden is het online scheiden. Dit gehele traject kan binnen een tijdsbestek van 4 of 5 weken afgerond zijn. Zoals aangegeven heeft het scheidend stel zelf een grote invloed hierop omdat online scheiden voor een deel een zelfstandig karakter heeft.  

Tijdsduur van een echtscheidingstraject

De tijdsduur van een echtscheidingstraject is voor een deel afhankelijk hoe lang de betrokkenen erover doen om een echtscheidingsconvenant en eventueel een ouderschapsplan op te stellen. Daarbij moet zo’n 4 weken gerekend worden voor een rechtbankprocedure waarbij de rechter zich “alleen” over de gemaakte afspraken moet buigen en geen uitspraak hoeft te doen. Een versnelde procedure is mogelijk maar dan moet wel aan de rechtbank worden aangetoond waarom er meer haast is met een scheiding dan anderen die in een soortgelijke situatie verkeren. De aankoop van een huis kan een voorbeeld van zo’n situatie zijn. 

Tot slot moet er ingestemd worden met de beslissing van de beslissing van de rechter door middel van een akte van berusting. De partners (of een van hen) kan er ook voor kiezen om in beroep te gaan, waarmee de echtscheidingsprocedure nog een flinke verlenging krijgt. Op het moment dat de akte van berusting door beide partners is ondertekend, kan de echtscheiding worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en is de echtscheiding officieel een feit.

De experts van Judex kunnen u onpartijdig helpen bij de gehele afhandeling of een specifiek onderdeel van een scheiding, ook als u haast heeft bij het doorlopen van het echtscheidingstraject. Maak gerust gebruik van onze kennis en ervaring op gebied van scheidingsprocedures. Judex zorgt ervoor dat uw recht en uw expert samenkomen.