Gemeenschap van goederen scheiding, wat komt daar bij kijken?

Gemeenschap van goederen scheiding, wat komt daar bij kijken?

Bij een gemeenschap van goederen scheiding moeten alle bezittingen en schulden eerlijk over beide partners worden verdeeld. Deze vorm van scheiden wordt ook wel een “boedelscheiding” genoemd. Ook bij een gemeenschap van goederen scheiding zijn er een aantal uitzonderingen met betrekking tot items die niet in de gemeenschap vallen. Daarnaast komen er veel andere factoren kijken bij een gemeenschap van goederen scheiding.

Wat is een huwelijk in gemeenschap van goederen en wanneer is hier sprake van?

Er is sprake van een huwelijk in gemeenschap van goederen als een getrouwd stel géén afspraken heeft gemaakt (en schriftelijk heeft vastgelegd in een notariële akte) over de verdeling van individuele bezittingen bij het sluiten van of gedurende het huwelijk. Hierdoor worden vrijwel alle individuele bezittingen als gezamenlijk bezit gezien.

Wat is een beperkte gemeenschap van goederen?

Bij een huwelijk dat voltrokken is vóór 1 januari 2018, is er automatisch sprake van gemeenschap van goederen als de getrouwde partners géén huwelijkse voorwaarden door de notaris hebben laten opstellen. Bij een echtscheiding zullen als deze gezamenlijke bezittingen op een eerlijke wijze onderling verdeeld moeten worden. Deze verdeling wordt schriftelijk vastgelegd in een echtscheidingsconvenant

Bij huwelijken na 1 januari 2018 is er automatisch sprake van beperkte gemeenschap van goederen als er geen huwelijkse voorwaarden zijn vastgelegd. Hierdoor blijven alle bezittingen en schulden die door een partner zijn ingebracht, in bezit van deze persoon in geval van een scheiding. De verdeling van bezittingen en schulden hebben alleen betrekking op alles wat tijdens het huwelijk is opgebouwd en ingebracht.  

Drie belangrijke stappen bij een boedelscheiding

Er zijn drie belangrijke stappen die gezet moeten worden bij een boedelscheiding. Deze stappen hebben betrekking op de karakteristieke eigenschappen van de te verdelen elementen:

  • Verdeling van roerende zaken
  • Regelingen met betrekking tot een koopwoning
  • Financiële verdeling

De verdeling van roerende zaken bij een gemeenschap van goederen scheiding heeft betrekking op alle zaken die niet nagelvast aan een woning verbonden zijn. Hierbij kan gedacht worden aan al het interieur zoals meubels, keukengerei en tuinspullen maar ook aan computers, tv’s en andere elektrische apparaten. Ook de auto en andere vervoermiddelen vallen hieronder. Voor deze verdeling moet een lijst worden gemaakt van de bezittingen en hieraan een waardebepaling worden gekoppeld. Op basis hiervan kan een verdeling plaatsvinden.

De regelingen met betrekking tot een koopwoning bij een gemeenschap van goederen scheiding is voor een deel afhankelijk van de situatie die hierbij is ontstaan. Er kan gekozen worden om de woning te verkopen en een eventuele overwaarde (de marktwaarde van de woning is hoger dan de resterende hypotheekschuld) of schuld (de hypotheekschuld is hoger dan de marktwaarde van de woning) die hieruit ontstaan is te verdelen. Daarnaast kan een van de partners er ook voor kiezen om in de woning te blijven wonen. Aangezien een eigen huis in de gemeenschap van goederen valt, zal deze persoon zijn ex-partner moeten uitkopen. In deze laatste situatie zal een of meerdere taxateurs de waarde van de woning moeten vaststellen om het te verdelen bedrag te bepalen. 

De verdeling van de financiële zaken bij een gemeenschap van goederen scheiding is veelomvattend. Dit heeft betrekking op alle bankrekeningen, lijfrenten en verzekeringen. Bij de twee laatstgenoemde factoren wordt de zogenaamde afkoopwaarde als uitgangspunt genomen. De waarde van de bankrekeningen zijn op een eenvoudige manier vast te stellen. 

De peildatum is hierbij van groot belang.

Wat is een peildatum bij een scheiding?

Een peildatum is de vastgestelde datum dat het moment aangeeft dat de ex-partners niet meer financieel met elkaar verbonden zijn. Het stel is na deze datum op individuele basis verantwoordelijk voor eventuele schulden die gemaakt worden. De peildatum kan in onderling overleg worden vastgesteld. Als hier geen afspraken over worden gemaakt, wordt de juridische peildatum gehanteerd. Dit is de dag dat het verzoekschrift, de aanvraag van een echtscheiding bij de rechtbank, wordt ingediend. Voor deze dag is gekozen omdat dit de datum is die wordt gezien als het moment van ontbinding van de gemeenschap.

Items die buiten de gemeenschap van goederen vallen

Niet alle items worden verdeeld bij een boedelscheiding. Er zijn een aantal persoonlijke items die buiten de gemeenschap van goederen vallen. Deze items kunnen worden onderverdeeld in 3 hoofdcategorieën:

  • Een erfenis waarbij de overledene een uitsluitingsclausule in een testament heeft opgesteld waarin is vastgelegd dat de items uitsluitend toebehoren aan een van de ex-partners.
  • Verknochte goederen en schulden, dit zijn items die op bijzondere wijze verbonden zijn aan een van de partners. De Hoge Raad heeft hier strenge eisen gesteld aan items waar iemand verknocht aan kan zijn om eventuele misbruik van deze regeling te voorkomen. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om aan een ontslagvergoeding verknocht te zijn maar in de meeste gevallen wel aan een invaliditeitspensioen. Ook kleding en sieraden kunnen gezien worden als items waar iemand aan verknocht kan zijn.
  • Het pensioen valt buiten de gemeenschap van goederen.  Er moet bij een echtscheiding echter wel een verdeling gemaakt worden die betrekking hebben op de verdeling van pensioenrechten. Deze verdeling heeft géén betrekking op het basispensioen (de AOW) aangezien dit een persoonsgebonden regeling is. De verdeling heeft echter wel betrekking op het ouderdomspensioen, het nabestaandenpensioen of het partnerpensioen.

Andere regelingen bij een gemeenschap van goederen scheiding

Uiteraard zijn er nog een aantal andere regelingen die getroffen moeten worden bij een gemeenschap van goederen scheiding. Een van deze regelingen is de alimentatieverplichting. Dit is de financiële onderhoudsplicht die gescheiden partners aan elkaar hebben. De alimentatieverplichting is onderdeel van de onderhoudsplicht die partners met elkaar zijn overeengekomen door in huwelijk te treden of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Bij deze regeling wordt onderscheid gemaakt tussen partneralimentatie en kinderalimentatie. De ontstane situatie en de wettelijke voorwaarden hierbij zijn bepalend hoe deze regeling inhoudelijk wordt vormgegeven. Uiteraard kan een echtscheidingsadvocaat of mediator u hier meer over vertellen.

De experts van Judex kunnen u onpartijdig helpen bij de gehele afhandeling of een specifiek onderdeel van uw scheiding. Bekijk via deze link de diensten rondom scheiden. Judex zorgt ervoor dat uw recht en uw expert samenkomen.