Samenlevingscontract ontbinden, hoe werkt dat?

Samenlevingscontract ontbinden, hoe werkt dat?

Veel mensen kiezen voor het opstellen van een samenlevingscontract als ze gaan samenwonen. In deze overeenkomst worden schriftelijk de afspraken vastgelegd voor tijdens en na het samenwonen, bijvoorbeeld in geval van scheiding. Het ontbinden van een samenlevingscontract is relatief eenvoudig en wordt zelfs gezien als snelste vorm van scheiden. Het ontbinden van een samenlevingscontract kan zelfs volledig zelfstandig worden uitgevoerd. In dit artikel vertellen we hoe dit werkt en waaraan hierbij gedacht moet worden.

Waarom wordt een samenlevingscontract opgesteld?

Een samenlevingscontract is een soort overeenkomst tussen twee samenwonenden. De voornaamste reden voor het opstellen voor een samenlevingscontract is om een hypotheek te verkrijgen. Daarnaast kan het pensioenfonds dit eisen om een partner aan te kunnen melden. De afspraken binnen een samenlevingscontract kunnen zelf opgesteld worden maar een notarieel samenlevingscontract heeft uiteraard meer waarde.

Verschillen samenlevingscontract en geregistreerd partnerschap

Er zijn een aantal kenmerkende verschillen tussen een samenlevingscontract en een geregistreerd partnerschap. Eén van de belangrijkste verschillen is dat een samenlevingscontract niet bij de gemeente wordt geregistreerd. De persoonlijke bezittingen en schulden worden niet als gemeenschappelijk bezit beschouwd en blijven persoonsgebonden. Er is dus geen sprake van een automatische erfenis en een verdeling van bezittingen en schulden als de wegen van de betrokkenen op een andere manier scheiden. 

Een ander groot verschil tussen een samenlevingscontract en geregistreerd partnerschap heeft betrekking op eventuele kinderen die uit de relatie voortkomen. Bij een samenlevingscontract worden de kinderen niet automatisch erkend aan de vader (wat bij een geregistreerd partnerschap wel het geval is) waardoor de moeder automatisch het ouderlijk gezag toegewezen bij beëindiging van de relatie.

Beëindigen samenlevingscontract, hoe werkt dat?

In veel gevallen zijn er bij het opstellen van een samenlevingscontract ook afspraken gemaakt met betrekking tot het beëindigen hiervan. Het beëindigen van een samenlevingscontract is een traject dat volledig zelfstandig kan worden uitgevoerd. Hiervoor is het niet nodig om de gang naar de rechtbank te maken. In sommige gevallen wijzen de feitelijke omstandigheden als op de beëindiging van een samenlevingscontract als de betrokken niet meer op hetzelfde adres staan ingeschreven. 

Om alles juridisch waterdicht te maken is het verstandig om ervoor te kiezen om als scheidende partners elkaar een aangetekende brief te sturen waarin vermeld staat dat de relatie beëindigd is en hiermee het samenlevingscontract is ontbonden. Dit is ook de weg die je het beste kan doorlopen als je eenzijdig besluit om een samenlevingscontract te beëindigen. Het is hierbij uiteraard van belang dat er een duidelijke vermelding is van een datum. Daarnaast is een bericht naar de notaris waarin de situatie staat beschreven wel een verstandige keuze zodat dit gegeven in het dossier kan worden opgenomen. Voor het beëindigen samenlevingscontract is het dus niet noodzakelijk om de gang naar de notaris te maken.

Ontbinden samenlevingscontract met kind

Als er kinderen uit de relatie zijn voortgekomen die op het moment van de scheiding nog een minderjarige leeftijd hebben, zullen de ex-partners wel met elkaar te maken hebben. Ouders hebben immers een wettelijke zorgplicht voor kinderen. Bij het ontbinden van een samenlevingscontract zal een ouderschapsplan moeten worden opgesteld waarin de onderlinge afspraken staan weergegeven die betrekking hebben op de zorg en de opvoeding van het kind of de kinderen. Daarnaast kan er op dat moment een alimentatieverplichting ontstaan. Naast kinderalimentatie kan er ook een partneralimentatieregeling worden afgesproken als er de noodzaak voor financiële ondersteuning van een van de partners. Het verstrekken van partneralimentatie is echter een eigen keuze wat niet in een wettelijke bepaling is vastgelegd. Deze afspraken kunnen met behulp van mediation worden geformuleerd.

Ontbinding samenlevingscontract bij een gezamenlijke hypotheek

De ontbinding van een samenlevingscontract bij een gezamenlijke hypotheek (inclusief levensverzekering) heeft wat grotere gevolgen en is wat minder vrijblijvend. De eerste stap die hierbij gezet moet worden, is het bepalen of de koopwoning verkocht zal worden of dat een van de scheidende partners in de woning blijft wonen. In het laatste geval, zal de waarde van de woning door een onafhankelijke taxateur worden ingeschat en zal een van de partners de andere persoon uitkopen. Als beide betrokkenen besluiten (of op financiële gronden genoodzaakt zijn) om ergens anders te gaan wonen, zal de woning verkocht worden en zal de eventuele over- of onderwaarde verdeeld worden tussen de scheidende partners. Uiteraard zal er ook een boedelverdeling plaats moeten vinden.

Wat ook van belang kan zijn bij de beëindiging van samenlevingscontracten

Tot slot kan een gezamenlijke pensioenregeling en eventuele toekenningen in testamenten van belang zijn bij de beëindiging van samenlevingscontracten, al is dit laatste uiteraard niet van belang als een samenlevingscontract beëindigd wordt om in het huwelijk te treden.

De experts van Judex kunnen u onpartijdig helpen bij de gehele afhandeling of een specifiek onderdeel van de ontbinding van een samenlevingscontract. Judex zorgt ervoor dat uw recht en uw expert samenkomen.