Scheiden zonder advocaat, kan dat?

Scheiden zonder advocaat, kan dat?

Het is in Nederland wettelijk gezien niet mogelijk om een echtscheidingstraject volledig te voltooien, zonder hiervoor gebruik te maken van de diensten van een familierechtadvocaat. Deze advocaat is immers de enige persoon die gerechtigd is om een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank in te dienen. Scheiden zonder advocaat kan dus niet maar er zijn wel mogelijkheden om de rol van deze persoon voor een groot deel te beperken waardoor er veel tijd en kosten worden bespaard.

Keuzemogelijkheden om een echtscheidingstraject te doorlopen

Er zijn verschillende keuzemogelijkheden om een echtscheidingstraject te doorlopen. De ontstane situatie en de wensen van de betrokkenen zullen voor een groot deel bepalend zijn voor de keuze die gemaakt wordt. Deze keuze heeft een directe invloed op de intensiteit van de rol die een echtscheidingsadvocaat (ook wel familierechtadvocaat genoemd) of in het proces speelt.

Situaties waarbij er direct een echtscheidingsadvocaat moet worden ingeschakeld bij een scheiding

Op het moment dat er door de keuze om te gaan scheiden een ingewikkelde situatie is ontstaan, zal er geen andere keuze gemaakt kunnen worden dan direct een echtscheidingsadvocaat in te schakelen en door deze persoon te laten begeleiden gedurende het gehele proces. Deze ingewikkelde situatie kan zijn ontstaan als er veel tussen de partners te verdelen is, als er sprake is van veel schulden, bij een scheiding binnen een samengesteld gezin of als er sprake is van de verdeling van een eigen bedrijf.

Een andere situatie waarbij er direct een echtscheidingsadvocaat moet worden ingeschakeld bij een scheiding is als de scheidende partners niet meer in staat zijn om zelf tot de afspraken te komen die van belang zijn in het echtscheidingstraject zoals het geval is bij de welbekende “vechtscheidingen”. In dat geval zullen de scheidende partner ervoor moeten kiezen om hun persoonlijke belangen te laten vertegenwoordigen door een individuele echtscheidingsadvocaat. De afzonderlijke echtscheidingsadvocaten zullen samen tot overeenkomsten moeten komen. Als ze hierin niet slagen, zal hiervoor de hulp van de rechter moeten worden ingeschakeld.

Voor- en nadelen inschakelen echtscheidingsadvocaat

Het belangrijkste voordeel van het inschakelen van een echtscheidingsadvocaat is dat het scheidend stel gedurende het gehele traject gebruik kunnen maken van de vakkennis en ervaring van de advocaat en op dit gebied dus voor een groot deel ontzorgd worden. Aan het gebruik maken van de diensten van een advocaat zijn echter wel hoge kosten verbonden. daarnaast zal het traject veel langer duren in vergelijking tot de alternatieven waarvoor gekozen kan worden om een echtscheidingstraject te doorlopen.

De rol van de advocaat beperken door te kiezen voor echtscheidingsmediation 

Naast het gebruik maken van de diensten van een echtscheidingsadvocaat is het ook mogelijk om een scheidingstraject te doorlopen aan de hand van een mediationtraject. Echtscheidingsmediation wordt gezien als een snelle- en voordelige manier van het doorlopen van een echtscheidingstraject. De achterliggende gedachte van mediation is dat het scheidend stel zelf de benodigde afspraken formuleert die van belang zijn om een echtscheidingstraject te doorlopen. Zij doorlopen het gehele echtscheidingstraject dus gezamenlijk en maken hierbij gebruik van de diensten van de (neutrale) mediator

De bereidheid van de partners om het traject gezamenlijk te doorlopen en het vertrouwen dat ze dit traject tot het gewenste einde kunnen brengen, zijn essentiële voorwaarden om te kunnen kiezen voor mediation. Het grote voordeel van deze keuze is dat ze het traject in eigen tempo kunnen doorlopen. Daarnaast heeft het gezamenlijk gebruik van de diensten van een mediator (in veel gevallen is dit een echtscheidingsadvocaat die mediation in zijn of haar dienstenpakket heeft opgenomen) een positief effect op de kosten van een echtscheidingstraject. De rol van de advocaat wordt immers flink beperkt door te kiezen voor echtscheidingsmediation.

Scheiding aanvragen (vrijwel) zonder advocaat

Binnen het mediation aanbod zijn er diverse keuzes te maken. De eerste keuze die gemaakt moet worden, heeft betrekking op de vorm van ondersteuning. Er kan gekozen worden voor een fysieke ondersteuning waarbij het mediationtraject wordt doorlopen aan de hand van een of meer afspraken op kantoor van de mediator of op een andere locatie. Er kan ook gekozen worden voor een volledig online ondersteuning, waarbij er gebruik wordt gemaakt van de digitale communicatiemogelijkheden. 

Naast de keuze met betrekking tot de locatie kan er ook een keuze worden gemaakt die betrekking heeft op de intensiteit van de ondersteuning. Hierbij kan er een keuze gemaakt uit diverse opties:

  • Volledige online begeleiding in een controle in vorm van een totaalpakket
  • Het verstrekken van documenten en controle door de scheidingsmediator
  • Het proces volledig zelf doorlopen, de scheidingsmediator zorgt vervolgens voor het doorlopen van de juridische procedure.

De laatste optie is uiteraard veruit de meest voordelige keuze omdat de rol van de advocaat tot het minimum beperkt blijft. Scheiden zonder advocaat kan niet, een scheiding aanvragen (vrijwel) zonder advocaat kan zeker wel.

De experts van Judex kunnen u onpartijdig helpen bij de gehele afhandeling of een specifiek onderdeel van een scheiding, ongeacht de keuze die u maakt met betrekking tot het doorlopen van een echtscheidingstraject. Maak gerust gebruik van onze kennis en ervaring op dit gebied. Judex zorgt ervoor dat uw recht en uw expert samenkomen.