Scheidingsprocedure starten, hoe werkt dat?

Scheidingsprocedure starten, hoe werkt dat?

Het besluit om te gaan scheiden vormt het startpunt van een procedure waarin diverse stappen moeten worden doorlopen. Een scheidingsprocedure starten begint met de keuze hoe het traject het beste kan worden doorlopen en eindigt bij de inschrijving van het vonnis van de rechter in de registers van de burgerlijke stand waarmee de scheiding officieel een feit is. In dit artikel nemen we in grote lijnen door hoe een echtscheidingsproces werkt en welke keuzes hierin gemaakt kunnen worden.

Scheiding regelen waar beginnen?

Zoals aangegeven, begint het regelen van een scheiding met het maken van een keuze op welke manier het proces moet worden doorlopen. Dit is direct een van de belangrijkste stappen die in dit proces gezet moet worden. De wensen van het scheidend stel in combinatie met de ontstane omstandigheden zijn hierin bepalend.

Op het moment dat er een ingewikkelde situatie is ontstaan (bijvoorbeeld als er veel bezittingen moeten worden verdeeld, er een hoge schuldenlast is, er sprake is van een samengesteld gezin of als een eigen bedrijf moet worden verdeeld) kan er bijna geen andere keuze worden gemaakt als het gebruikmaken van de diensten van een echtscheidingsadvocaat. Dit is uiteraard ook het geval als er sprake is van een conflictsituatie (een vechtscheiding) waarbij de partners niet meer in staat zijn om samen de beslissingen te nemen die van belang zijn om een huwelijk te ontbinden. Zij zijn in dat geval genoodzaakt om zich te wenden tot een individuele echtscheidingsadvocaat die hun persoonlijke belangen zal vertegenwoordigen gedurende de gehele scheidingsprocedure. 

Als de partners nog wel een goede band hebben, bereid zijn om gezamenlijk het echtscheidingstraject te doorlopen en er het vertrouwen in hebben dat ze hier daadwerkelijk in kunnen slagen, kan er de keuze worden gemaakt om een mediationtraject te doorlopen. Hierbij krijgen ze ondersteuning van een mediator (of gezamenlijke echtscheidingsadvocaat) die uiteraard een neutrale- en begeleidende rol zal vervullen gedurende het traject. Mediation is een traject waarbij de scheidende partners uiteindelijk zelf de afspraken formuleren die van belang zijn voor de scheiding. Er kan hierbij gekozen voor een fysiek traject, waarbij de ondersteuning plaatsvindt op het kantoor van de mediator of op een ander gewenste locatie, of voor een online echtscheidingsmediation waarbij er gebruik wordt gemaakt van de digitale communicatiemiddelen. Mediation is in veel gevallen de voordeligste manier van scheiden waarbij het traject binnen een relatief kort tijdsbestek kan worden voltooid. 

Opstellen van een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan 

Het eerste deel van de uiteindelijke scheidingsprocedure zal bestaan uit het opstellen van een echtscheidingsconvenant en eventueel een ouderschapsplan. Een echtscheidingsconvenant is een schriftelijke weergave waarin een duidelijke beschrijving is opgenomen van de afspraken die gemaakt zijn met betrekking tot de verdeling van de financiële bezittingen en schulden maar ook de onderlinge afspraken die de scheidende partners gemaakt hebben met betrekking op een eventuele alimentatieverplichting, de boedelverdeling, de woning en de verdeling van het pensioen.

Een ouderschapsplan moet worden opgesteld als er uit het huwelijk kinderen zijn voortgekomen die op het moment van scheiden minderjarig zijn. Dit is dus een schriftelijk overzicht van de afspraken met betrekking op de verzorging, ontwikkeling en de opvoeding van het kind of de kinderen. Deze afspraken kunnen betrekking hebben op onder andere opvoedkundige zaken, omgangsregelingen, alimentatie verplichtingen en andere specifieke zaken.

Indienen verzoek tot echtscheiding als start van de juridische echtscheidingsprocedure

Het indienen van een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank kan gezien worden als start van de juridische fase van de echtscheidingsprocedure. Alleen een echtscheiding advocaat is hiertoe bevoegd. Vaak is een mediator hier ook voor bevoegd omdat veel echtscheidingsadvocaten ook mediation in hun dienstenpakket hebben opgenomen. Het indienen van een echtscheidingsverzoek bij de rechtbank wordt vaak gezien als peildatum, het moment waarop de individuele partners hun persoonlijke bezittingen toegewezen krijgen en ze hun individuele financiële huishouding gaan beheren. Samen met het verzoek tot echtscheiding wordt direct het echtscheidingsconvenant, eventueel het ouderschapsplan en de benodigde recente uittreksels uit het gemeentelijke persoons- en huwelijksregister aangeboden.

Hoe werkt de juridische procedure bij het scheiden?

De juridische procedure van het scheiden kan snel afgehandeld zijn als de scheidende partijen op alle gebieden al overeenstemmingen hebben gevonden. De rechter hoeft zich dan alleen maar te buigen over de gemaakte afspraken. Als deze afspraken rechtsgeldig zijn, zal de rechter snel oordelen dat “een huwelijk duurzaam is ontwricht”. Hiermee spreekt de rechter een echtscheiding uit waarmee hij ook aangeeft akkoord te zijn met de afspraken die het stel heeft gemaakt. De betrokkenen hoeven voor deze procedure niet aanwezig te zijn bij de zitting.

De situatie ligt heel anders als er geen volledige overeenkomst is tussen de partijen. In dat geval zal er een zitting volgen waarbij de scheidende partners zich moeten laten vertegenwoordigen door een individuele familierechtadvocaat. Doordat de rechter eerst een of meerdere uitspraken moet doen, zal het proces veel meer tijd in beslag nemen en veel kostbaarder zijn. Dit is uiteraard ook het geval als er eenzijdig een verzoek tot echtscheiding wordt aangevraagd.

Wanneer een scheidingsprocedure officieel beëindigd is

Als de partijen niet de intentie hebben om tegen de uitspraak van de rechter in beroep te gaan, kunnen zij een akte van berusting ondertekenen. De echtscheidingsadvocaat die het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank heeft ingediend, kan nu het vonnis laten inschrijven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het stel getrouwd is. Dit moet binnen 6 maanden gebeuren om te voorkomen dat de uitspraak van de rechter nietig wordt verklaard. Met deze inschrijving is een scheidingsprocedure officieel beëindigd.

De experts van Judex kunnen u onpartijdig helpen bij de gehele afhandeling of een specifiek onderdeel van een scheiding. Maak gerust gebruik van onze kennis en ervaring op gebied van scheidingsprocedures. Judex zorgt ervoor dat uw recht en uw expert samenkomen.