Advies bij scheiding

Advies bij scheiding

Het doorlopen van een echtscheidingstraject is vaak een lastige en ingewikkelde procedure. Veel mensen hebben hier immers niet dagelijks mee te maken. Er kunnen meerdere keuzes gemaakt worden om advies bij scheiding in te winnen. Naast het feit dat het internet een uitstekende informatiebron is, zijn er juridische instanties die u bij kunnen staan met persoonlijke advisering bij het doorlopen van een echtscheidingstraject.

Scheiding advies op internet

Als u op zoek bent naar scheiding advies op internet, zijn er diverse sites die geraadpleegd kunnen worden. Door de toegenomen beschikbaarheid van goede informatie over scheiden via dit platform, kunnen de ex-partners op dit vlak veel betrouwbare algemene informatie vinden. Hiervoor kan bijvoorbeeld de website van de rijksoverheid en het juridisch loket worden geraadpleegd. Voor meer specifieke informatie en tips kan ook de website van Judex worden bezocht. Judex is gespecialiseerd in de juridische dienstverlening en houdt zich bezig met de informatievoorziening aan rechtzoekenden. Door het verstrekken van kledingadvies op internet, zorgt Judex voor transparantie op juridisch gebied. Er is veel praktische informatie over scheiden op deze website te vinden, waarvan veelvuldig gebruik wordt gemaakt.

Persoonlijk advies bij echtscheidingen

Naast het algemene advies over scheiden kan men ook voor persoonlijk advies over echtscheidingen op de website van Judex terecht. Judex heeft een netwerk van gecertificeerde juridisch professionals opgebouwd die scheidende partners kunnen helpen met advies bij echtscheiding of de uitvoering van het gehele of een deel van het echtscheidingstraject. De keuze die hierbij allereerst gemaakt moet worden is op welke manier een echtscheidingstraject wordt vormgegeven. De ontstane situatie en de wensen van de scheidende partners spelen hierbij een belangrijke rol.

Wanneer moet er gekozen worden om gebruik te maken van de diensten van een echtscheidingsadvocaat?

Op het moment dat er een situatie is ontstaan waarbij de scheidende partners niet meer in staat zijn om met elkaar de afspraken te maken die van belang zijn om een scheidingstraject te doorlopen, zullen zij gebruik moeten maken van afzonderlijke juridische dienstverlening. Zij zullen hiervoor een eigen echtscheidingsadvocaat in de arm moeten nemen die hun individuele belangen zal behartigen bij het doorlopen van het traject.

Persoonlijk advies bij een scheiding   

Op het moment dat de partners de bereidheid hebben om een echtscheidingstraject gezamenlijk te doorlopen, er het vertrouwen in hebben dat zij dit tot het gewenste einde kunnen brengen en er ruimte hiervoor is, kunnen zij de keuze maken voor mediation. De achterliggende gedachte van mediation is dat de scheidende partners uiteindelijk zelf de afspraken die van belang zijn in het echtscheidingstraject formuleren. Zij doorlopen hierbij dus gezamenlijk het volledige traject en maken hierbij gebruik van de diensten van een mediator. Deze mediator zal hierbij uiteraard een neutrale rol vervullen om enige beïnvloeding van het traject te voorkomen. Hij of zij heeft dan ook uitsluitend een adviserende rol bij een scheiding. 

Het grote voordeel van deze karakteristieke eigenschappen van mediation komt tot uiting in de prijsstelling van deze vorm van scheiding en de gemiddelde tijdsduur van het traject. Mediation wordt gezien als de voordeligste vorm van scheiden. Dit is zeker het geval als er gekozen wordt voor online scheiden waarbij de ondersteuning en het advies bij scheiden volledig op afstand wordt aangeboden. Door het zelfstandige karakter van mediation kan het scheidende stel voor een groot deel zelf het tempo van dit traject bepalen en kan een echtscheidingstraject binnen een relatief kort tijdsbestek worden doorlopen. Er is dan ook sprake van een stijgende interesse in mediation als vorm van het doorlopen van een echtscheidingstraject. Voor deze vorm van persoonlijk advies bij echtscheiding kunt u uitstekend terecht bij Judex. De in echtscheiding gespecialiseerde instantie zorgt dat uw recht en uw expert samenkomen.