Hulp bij scheiding

Hulp bij scheiding

Voor het doorlopen van een echtscheidingstraject is juridische ondersteuning noodzakelijk. Deze hulp bij scheiding is in ieder geval noodzakelijk voor het indienen van het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank. Het is immers wettelijk voorgeschreven dat alleen een familierecht advocaat of een MfN- of ADR gecertificeerde mediator een echtscheidingsverzoek mag indienen. Persoonlijk hulp bij scheiding is vaak ook gewenst bij het voortraject hiervan. Het doorlopen van een echtscheidingstraject kan immers een zeer ingewikkelde procedure zijn. Met betrekking tot de intensiteit van de ondersteuning zijn er een aantal keuzes te maken.

Welk traject moet er worden doorlopen voordat een verzoek tot echtscheiding kan worden ingediend?

Het vormgeven van de rechtsgeldige echtscheidingsdocumenten (een echtscheidingsconvenant en eventueel een ouderschapsplan) is de belangrijkste stap die gezet moet worden voordat een verzoek tot echtscheiding kan worden ingediend bij de rechtbank. Dit is een fase binnen een echtscheidingsprocedure waarbij verschillende procedurele keuzes kunnen worden gemaakt. Deze keuzes hebben betrekking op het gebruik maken van eventuele hulp bij een scheiding, de manier waarop dit gebeurt (de intensiteit van de ondersteuning) en hoe deze hulp wordt aangeboden. 

Hulp bij een echtscheiding geboden door een echtscheidingsadvocaat

Met betrekking tot het gebruik maken van hulp bij een echtscheiding kunnen er grofweg twee keuzes gemaakt worden:

  • Het gebruik maken van de diensten van een individuele echtscheidingsadvocaat
  • Het maken van een keuze voor mediation en het echtscheidingstraject gezamenlijk doorlopen.

De ontstane situatie en de wensen van de betrokkenen vormen het fundament van de keuzes die gemaakt worden. Op het moment dat het scheidende stel in een conflictsituatie is geraakt en niet meer het vertrouwen hebben dat zij een echtscheidingstraject gezamenlijk kunnen doorlopen is er géén sprake van een keuze. In dat geval zullen zij zich moeten wenden tot een individuele echtscheidingsadvocaat. Deze juridische ondersteuner zal zijn of haar cliënt vertegenwoordigen bij het doorlopen bij het volledige echtscheidingstraject en diens belangen behartigen.

Voor deze vorm van hulp bij een echtscheiding zal ook gekozen moeten worden als er een ingewikkelde situatie is ontstaan waarbij gespecialiseerde kennis van belang is. Op het moment dat er sprake is van een verdeling van een zeer hoge schuldenlast, een scheiding van een samengesteld gezin of de verdeling van een eigen bedrijf wordt de situatie té ingewikkeld om als partners zelf het echtscheidingstraject te kunnen doorlopen. In dat geval is de keuze voor echtscheidingsadvocaten een onvermijdelijke optie. We spreken hierbij over “onvermijdelijk” omdat dit traject veel kostbaarder is en veel meer tijd in beslag zal nemen dan eventuele alternatieven waarvoor gekozen kan worden.

Hulp bij echtscheidingen in vorm van mediation

Hulp bij echtscheidingen in vorm van mediation wordt steeds populairder. Dit komt omdat de keuze voor mediation om een scheidingstraject te doorlopen de voordelen biedt die aansluitend zijn bij veel wensen op dit gebied. Mediation is een traject die de scheidende partners samen doorlopen. Daarom is een goede onderlinge relatie hierbij van groot belang. De achterliggende gedachte van mediation is immers dat de scheidende partners zelf de afspraken formuleren die van belang zijn om een huwelijk te ontbinden. Zij kunnen hierbij gebruik maken van de ondersteuning van een mediator. 

In tegenstelling tot de ondersteuning van echtscheidingsadvocaten heeft de hulp bij echtscheidingen van mediator een neutraal karakter. Dit is van belang omdat de scheidende partners het echtscheidingstraject gezamenlijk doorlopen. De mediator heeft een adviserende rol om enige beïnvloeding bij de besluitvorming te voorkomen. Het grote voordeel van deze vorm is dat deze hulp bij het scheiden relatief voordelig is door de beperking van de inzet van juridische uren. Daarnaast heeft deze vorm van ondersteuning een zeer zelfstandig karakter wat het scheidend stel veel mogelijkheden biedt om zelf het tempo van het doorlopen van het proces te bepalen.

Fysieke ondersteuning of hulp bij scheiding op afstand

Binnen mediation zijn er diverse keuzemogelijkheden te maken in de vorm en intensiteit van de ondersteuning. Er kan gekozen worden voor een fysieke ondersteuning waarbij het traject wordt doorlopen op basis van een of meerdere afspraken op het kantoor van de mediator of op een andere gewenste locatie. Er kan ook gekozen worden voor hulp bij scheiding op afstand. Hierbij wordt een online ondersteuning aangeboden. In veel gevallen behoort een combinatie van deze twee opties tot de mogelijkheden. In dat geval wordt er gekozen voor een fysieke afspraak voor de kennismaking en de uiteindelijke ondertekening van de documenten maar zal er bij de tussenliggende afspraken gebruik worden gemaakt van de online communicatiemogelijkheden. 

Een andere keuze die bij online mediation gemaakt kan worden, heeft betrekking op de intensiteit van de hulp die geboden wordt bij scheiden. Hierbij kan er gekozen worden voor een volledige online ondersteuning door de echtscheidingsmediator maar ook voor een pakket waarbij de mediator een uitsluitend controlerende rol op zich zal nemen. De hulp bij de scheiding zal zich in dat geval beperken tot het controleren van de echtscheidingsdocumenten voordat deze worden ingediend. Deze laatste optie is veruit de voordeligste vorm van het gebruik maken van hulp bij scheiding.

De experts van Judex kunnen u onpartijdig helpen bij de gehele afhandeling of een specifiek onderdeel van een scheiding. Maak gerust gebruik van onze kennis en ervaring op dit gebied als u op zoek bent naar hulp bij scheiding. Judex zorgt ervoor dat uw recht en uw expert samenkomen.