Hoe je kind vertellen dat je gaat scheiden?

Hoe je kind vertellen dat je gaat scheiden?

Hoe je kind vertellen dat je gaat scheiden? Het is een vraag waar veel ouders van minderjarige kinderen mee zitten als ze besluiten om van elkaar te gaan scheiden. Voor jonge kinderen is de impact van een scheiding immers vaak heel groot. De keuze hierin hangt af van de ontstane situatie en de leeftijd van het kind of de kinderen.

Wanneer je kind vertellen dat je gaat scheiden?

Het aan hun minderjarige kinderen bekendmaken van de intentie om te gaan scheiden is een van de lastigste stappen die ouders moeten zetten in een echtscheidingstraject. Veel ouders zien op tegen dit ingewikkelde gesprek. Ze weten dat ze hun kind hiermee verdriet doen. Het bepalen van het beste moment om je kind te vertellen dat je gaat scheiden, is lastig te bepalen. De leeftijd van de kinderen speelt hierin een rol wanneer je dit het beste kunt doen. Het is hierbij van belang dat de keuze om uit elkaar te gaan definitief is. Om duidelijkheid te bieden is het goed om te wachten op het moment dat er ook een datum hieraan gekoppeld kan worden, wanneer een van de partners daadwerkelijk het huis verlaat. Het is van belang dat dit begrijpelijk voor het kind is. Het is dus niet goed om de verandering te lang van tevoren bekend te maken maar ook niet te kort voordat het vertrek zal plaatsvinden. Een kind heeft immers tijd nodig om het bericht te verwerken en zijn of haar vragen hierover te stellen. Gemiddeld genomen is het een goede keuze om één week voor “het vertrek” met het kind in gesprek te gaan.

Bij het maken van de keuze wanneer het je kind gaat vertellen dat je gaat scheiden is het goed om na te gaan wat de rol van derden hierbij kan zijn. Als de scheiding al wel aan anderen bekend is gemaakt, is het belangrijk om er alles aan te doen om te voorkomen dat het kind deze plannen van een ander (op het schoolplein of op het sportveld) te horen krijgt. Door het aanhouden van een “verstandige volgorde” bij het bekendmaken van deze situatie kunnen dit soort ongemakkelijke situaties worden voorkomen.    

Hoe vertel je het de kinderen dat je gaat scheiden?

Het is voor het kind het prettigst (en hiermee de verstandigste keuze) om als ouders gezamenlijk te vertellen dat je gaat scheiden. Het is immers een gezamenlijke boodschap van de ouders naar de kinderen. Een ander signaal dat hiermee wordt afgegeven is dat je samen de ouders blijft en samen voor de verzorging en opvoeding zal zorgdragen. Om dit signaal te bekrachtigen, kunnen ouders ervoor kiezen om een ouderbelofte in te vullen. Een ouderbelofte is een document waarin gescheiden ouders kunnen vastleggen dat ze de ouders voor een minderjarig kind zullen blijven en er alles voor zullen doen om een zo goed mogelijke invulling aan deze taak te geven en hierbij hun persoonlijke belangen (als gescheiden mensen) naast zich neer leggen. Deze inspanningsverplichting naar het kind is niet alleen prettig voor het kind zelf maar helpt de ouders zelf ook bij de transitie van echtpaar naar ouderpaar. Hoewel het invullen van een ouderbelofte niet een officiële verplichting is, kan het wel een belangrijke bijdrage leveren aan het traject.

Als ouder alleen aan een kind vertellen dat je gaat scheiden?

Hoewel het niet de meest ideale situatie is, kan er een keuze worden gemaakt om het een kind of kinderen alleen te vertellen dat je gaat scheiden. Bij een onoplosbaar conflict kan dit een keuze zijn. Het is hierbij voor het kind van belang dat de onderlinge communicatie hierover tussen de ouders goed is en dat beide ouders beschikbaar zijn voor eventuele vragen van het kind. Daarnaast is het belangrijk dat de onderlinge conflicten niet via de kinderen worden uitgevochten. Het is géén goede keuze om als scheidende ouders elkaar zwart te maken bij de kinderen. Hierdoor ontstaat er een grotere kans op een loyaliteitsprobleem. Daarnaast is het uiteraard ook niet goed om in het bijzijn van kinderen een conflict uit te vechten omdat de negatieve invloed van de scheiding op de op kinderen alleen maar groter wordt.

Plannen om te scheiden vertellen aan kinderen met een groot leeftijdsverschil

Een omgekeerde situatie kan ook ontstaan. Ouders kunnen ervoor kiezen om een kind alleen te vertellen dat ze gaan scheiden als het leeftijdsverschil tussen de kinderen te groot is. Het is immers hierbij van belang dat het “nieuws” in de (begrijpelijke) taal van de kinderen wordt overgebracht. Kinderen van een verschillende leeftijdscategorie hebben een ander spreek- en denkniveau. Het is bij het bekendmaken van de plannen om te scheiden aan kinderen met een groot leeftijdsverschil wel van belang dat het nieuws vlak na elkaar aan de kinderen wordt overgebracht. Dit om te voorkomen dat ze dit van elkaar zullen horen.

Waar moet je aan denken als je je kind gaat vertellen dat je gaat scheiden?

Het is enorm belangrijk dat je een geschikt moment zoekt om het je kind te vertellen dat je gaat scheiden. Dit betekent dat er een rustig moment moet worden uitgezocht en dat er even geen afleiding moet zijn. Het is uiteraard ook niet verstandig om dit ter sprake te brengen vlak voordat het kind gaat slapen. Hierdoor kan immers een situatie ontstaan waarbij het kind zich eenzaam zal voelen. 

Het is enorm belangrijk om als ouders de verantwoordelijkheid te nemen in deze situatie. Er hoeft geen gedetailleerde reden te worden gegeven voor een scheiding maar er moet wel duidelijk worden gemaakt dat het kind of de kinderen niet de schuldige hiervan zijn. Er is sprake van een situatie waardoor de ouders niet samen verder kunnen waar een kind of de kinderen niets aan kunnen doen. Omdat kinderen vaak snel de schuldvraag bij zichzelf neerleggen, is het verstandig om hier wel de nadruk op te leggen om het ontstaan van een schuldgevoel te voorkomen.

Begrip tonen voor de reactie van het kind als je verteld hebt dat je gaat scheiden

Tot slot is het belangrijk om begrip te tonen voor de reactie van het kind als je verteld hebt dat je gaat scheiden. Ieder kind zal hier op een andere manier op reageren en zijn of haar emoties uiten. Als scheidende ouders maak je de beste keuze om aan te geven dat het kind altijd bij hen terecht kan bij vragen of onduidelijkheden. Als ouders wil je immers het beste voor je kind en dat doe je door voor hem of haar klaar te staan in deze lastige situatie.

De experts van Judex kunnen je onpartijdig helpen bij de gehele afhandeling of een specifiek onderdeel van een scheiding. Maak gerust gebruik van onze kennis en ervaring op dit gebied ook als het vertellen van de intentie om te gaan scheiden als lastige stap in het traject ervaren wordt. Judex zorgt ervoor dat jouw recht en jouw expert samenkomen.