Naamswijziging kinderen bij een scheiding, is dat mogelijk?

Naamswijziging kinderen bij een scheiding, is dat mogelijk?

Veel ouders vragen zich af of een naamswijziging van de kinderen bij een scheiding tot de mogelijkheden behoort. Het behouden van de oorspronkelijke achternaam kan een gevoelig punt zijn. Hoewel het wijzigen van de achternaam van kinderen bij een scheiding wel tot de mogelijkheden behoort, is dit geen eenvoudige stap. Hiervoor moet immers een gang naar de rechter worden gemaakt. Het is hierbij geen vastgesteld gegeven dat de rechter met een naamswijziging zal instemmen. daarnaast hebben de kinderen uiteindelijk zelf hier ook een stem in, ook in later stadium.

Wettelijke regels met betrekking tot de toekenning van achternamen

Ouders kunnen eenmalig de keuze maken over welke achternaam hun kinderen zullen dragen. Zij kunnen hierbij een keuze maken tussen de achternaam van de vader en de achternaam van de moeder. Er is hierbij sprake van een verplichte keuze. Er kan bijvoorbeeld geen combinatie worden gevormd tussen de achternamen. Daarnaast is deze keuze niet alleen bepalend voor het eerste kind maar ook voor de kinderen die hierop volgen. Alle kinderen zullen automatisch dezelfde achternaam krijgen als hun oudste broertje of zusje.

Over het algemeen kiezen ouders ervoor om de achternaam van de vader aan te houden. In slechts enkele gevallen wordt de keuze gemaakt om de achternaam van de moeder aan te houden. Dit kan echter wel een gewenste situatie zijn als de ouders besluiten om te scheiden en de zorg voor de kinderen bij de moeder komt te liggen. In dit geval zal er een verzoek bij de rechter moeten worden ingediend. Dit verzoek kan ook gedaan worden bij een samengesteld gezin, als een minderjarig kind tot een gezin komt te behoren waarbij de andere kinderen een andere achternaam hebben. Het verzoek voor een naamswijziging bij minderjarige kinderen kan ook worden ingediend als een kind verschillende nationaliteiten heeft.

De ouder die bij een echtscheiding het ouderlijk gezag toegewezen heeft gekregen, heeft een mogelijkheid om een achternaam van een kind te laten wijzigen. Hiervoor zal deze persoon een aanvraag moeten doen bij de rechter. In veel gevallen zal de andere ouder hiervoor toestemming moeten geven. De financiële drempel voor deze gerechtelijke aanvraag ligt relatief hoog.  Aan een verzoek voor een naamswijziging zijn hoge kosten verbonden. Daarbij is het niet vanzelfsprekend dat de rechter meegaat hierin. In veel gevallen is de rechter hier uiterst terughoudend in omdat een verandering van naam als zeer ingrijpend wordt gezien. Een naamsverandering heeft immers een verandering van identiteit als direct gevolg. 

Het belang van het kind staat voorop bij de beoordeling van een rechter. Er zijn hierbij een aantal factoren van belang. Er wordt onder andere gekeken of het kind zelf op de hoogte is van diens afkomst, de gezinssituatie, de rol van de ouders en of (en hoelang) het kind in het dagelijks verkeer de gevraagde naam al gebruikt. Voor kinderen onder de 12 jaar oud is het helemaal niet mogelijk om de naam te wijzigen. Hele jonge kinderen worden immers als té kwetsbaar gezien.

De mening van de kinderen zelf bij een eventuele naamswijziging

Het opvallende aan een rechtsgang in een poging om de achternaam van een kind te veranderen is dat het kind hier zelf ook een mening mag aangeven. Er wordt hier zelfs veel belang aan gehecht. De rechter zal deze mening meenemen in diens beslissing. 

Daarnaast heeft het kind in deze procedure zelf eenmalig het recht om de keuze voor deze ingrijpende wijziging terug te draaien. Dit moment ontstaat op de leeftijd dat het kind volwassen wordt, dus als het kind de achttienjarige leeftijd heeft bereikt. Er wordt dan een eenmalige keuze geboden om de oorspronkelijke achternaam weer te gebruiken. Een naamswijziging van kinderen bij een scheiding is mogelijk, maar in dit geval heeft het kind zelf het laatste woord hierover.

De experts van Judex kunnen u onpartijdig helpen bij de gehele afhandeling of een specifiek onderdeel van een scheiding. Maak gerust gebruik van onze kennis en ervaring op dit gebied ook bij het vormgeven van een omgangsregeling bij scheiding. Judex zorgt ervoor dat uw recht en uw expert samenkomen.