Omgangsregeling bij een scheiding opstellen, hoe werkt dat?

Omgangsregeling bij een scheiding opstellen, hoe werkt dat?

Een omgangsregeling bij scheidingen is een onderdeel van de afspraken die scheidende ouders maken. Deze afspraken hebben betrekking op de omgang van de kinderen met de ouder waarbij zij niet staan ingeschreven. Een omgangsregeling vormt dus een onderdeel van het ouderschapsplan. De ouders zijn volledig vrij in het opstellen van een omgangsregeling bij een scheiding, mits dit in goed overleg gaat uiteraard.

Omgangsregelingen om het recht op omgang met de kinderen te waarborgen

De term “omgangsregeling” kan letterlijk genomen worden. Het is een beschrijving van de momenten waarop de niet verzorgende gescheiden ouder zijn of haar kinderen mag zien. Deze regeling wordt opgesteld om eventuele misverstanden en onduidelijkheden hierbij weg te nemen. Transparantie met betrekking tot de omgang van de kinderen is immers erg belangrijk bij een echtscheiding. Dit heeft niet alleen veel waarde voor de afzonderlijke ouders maar zeker ook voor de kinderen zelf. De meeste kinderen hechten immers veel waarde aan structuur in hun leven.

Een andere belangrijke reden om omgangsregelingen in een ouderschapsplan op te nemen, is om het recht op omgang met de kinderen te waarborgen. Ouders hebben het wettelijke recht om hun kinderen te ontmoeten. Een eventuele echtscheiding mag geen belemmering vormen voor dit recht. size:12pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Bezoekregeling om structuur in omgang aan te brengen

Omdat een omgangsregeling betrekking heeft op de momenten dat de kinderen de ouder waarbij zij niet woonachtig zijn kunnen bezoeken, wordt dit geheel van regels ook wel een “bezoekregeling” genoemd. De regeling heeft vooral betrekking op structuur hierin. Een bezoekregeling beschrijft de wekelijkse- of maandelijkse ouder-kind omgang. Daarnaast worden eventuele extra contactmomenten hierin benoemd zoals het geval kan zijn bij vakanties, op feestdagen en op verjaardagen. Ook de zijdelingse afspraken die hierop betrekking hebben kunnen hierin worden opgenomen. Er kan bijvoorbeeld vastgelegd worden wie de kinderen zal halen en brengen.

Wettelijke regels bij het vormgeven van bezoekregelingen

Er zijn géén wettelijke regels die direct van invloed zijn bij het vormgeven van bezoekregelingen. Deze afspraken zijn ook nauwelijks wettelijk te reguleren aangezien persoonlijke factoren hier een grote rol in spelen. De ouders hebben zelf dus volledig de vrije hand bij het vormgeven van bezoekregelingen. Uiteraard kunnen zij hierbij gebruik maken van de kennis en ervaring van een echtscheidingsadvocaat of mediator op dit gebied. In veel gevallen hebben zijn voorbeelden van omgangsregelingen beschikbaar om scheidende ouders hierbij op weg te helpen. Daarnaast hebben veel juridische dienstverleners de beschikking over kant-en-klare invulformulieren die de scheidende partners kunnen gebruiken en uiteraard aanvullen. Daarnaast kunnen deze juridische dienstverleners meedenken over welke punten en voorwaarden in een omgangsregeling moet worden opgenomen.

Vormgeven van omgangsregelingen afhankelijk van de situatie

Het vormgeven van omgangsregelingen is uiteraard afhankelijk van de situatie. Een omgangsregeling die moet worden opgesteld voor een niet verzorgende vader zodat hij zijn baby kan zien, zal inhoudelijk anders zijn dan een omgangsregeling die opgesteld wordt zodat een moeder een ouder kind kan ontmoeten. Een kind die nog borstvoeding krijgt, heeft een andere zorgbehoefte dan een ouder kind. Het vormgeven van een omgangsregeling waarbij er sprake is van een lang vader-kind contact is dan vaak erg lastig. Ook factoren als lidmaatschap van verenigingen of clubs zijn factoren waarmee rekening moet worden gehouden.

Omgangsregeling wijzigen, is dat mogelijk?

Een omgangsregeling is bindend en het naleven hiervan is afdwingbaar via de rechter. Het behoort uiteraard wel tot de mogelijkheden om een omgangsregeling te wijzigen. Door de ontwikkeling en een verandering van behoeftes van de kinderen kan dit zelfs van groot belang zijn. Deze verandering zal ook noodzakelijk zijn als een van de ouders besluit om te verhuizen en op grotere afstand gaat wonen. Daarnaast is het goed om te realiseren dat een omgangsregeling niet alleen wordt opgesteld voor de ouders maar ook voor de kinderen zelf. Als blijkt dat de omgangsregeling niet werkt voor de kinderen, zal deze aangepast moeten worden. Het belang van de kinderen staat bij het vormgeven van een omgangsregeling bij een scheiding voorop. Het komt dan ook zeer regelmatig voor dat er een of meerdere veranderingen in omgangsregelingen worden aangebracht. 

Voor het wijzigen van een omgangsregeling zullen de ouders met elkaar in overleg moeten treden. Als zij hiertoe in staat zijn, mogen zij een wijziging zelf formuleren en toepassen. Het is wel verstandig om dit schriftelijk vast te leggen en samen te ondertekenen om eventuele  misverstanden te voorkomen. Als de ouders er samen niet uitkomen, kunnen zij hiervoor juridische hulp (in vorm van een (van een mediator of een echtscheidingsadvocaat) inschakelen.

De experts van Judex kunnen u onpartijdig helpen bij de gehele afhandeling of een specifiek onderdeel van een scheiding. Maak gerust gebruik van onze kennis en ervaring op dit gebied ook bij het vormgeven van een omgangsregeling bij scheiding. Judex zorgt ervoor dat uw recht en uw expert samenkomen.