Wanneer is de scheiding definitief?

Wanneer is de scheiding definitief?

Een scheidingstraject bestaat uit meerdere stappen. Hierdoor ontstaat er nog wel eens onduidelijkheid over het moment waarop een scheiding definitief is. De perceptie van veel mensen en de wetgeving die betrekking heeft op het familierecht kunnen hier flink in verschillen.

Het moment waarop er officieel sprake is van een scheiding

Er is officieel sprake van een scheiding op het moment dat het vonnis (de uitspraak) van de rechter is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het stel getrouwd is. De verantwoordelijkheid voor deze inschrijving ligt bij de familierechtadvocaat die het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank heeft ingediend. align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Procedure die gevolgd wordt om echtscheiding definitief te maken

Het definitief maken van een echtscheiding is de vervolgstap op de juridische procedure. Bij deze procedure zal de rechter geconstateerd hebben dat het huwelijk “duurzaam is ontwricht” en zijn of haar goedkeuring hebben gegeven over de inhoud van de echtscheidingsdocumenten. Hieruit ontstaat het vonnis van de rechter. De scheidende partners hebben het recht om hiertegen in hoger beroep te gaan. Als ze hier van afzien, moeten zij een akte van berusting tekenen.

Het ondertekenen van deze akte van berusting door beide partners, is voor de echtscheidingsadvocaat het signaal dat het vonnis kan worden ingeschreven in de registers van de gemeentelijke burgerlijke stand om de echtscheiding officieel te maken. Hij of zij heeft hier 6 maanden de tijd voor. Als het vonnis niet binnen deze periode wordt ingeschreven, zal de uitspraak van de rechter vervallen. Er is in dat geval dus géén sprake van een scheiding. De scheidende partners worden uiteraard van op de hoogte gesteld als de inschrijving heeft plaatsgevonden. Zij ontvangen hier een officieel schrijven van. Zij kunnen hier dus controle op houden.

Veel voorkomend misverstand over het moment waarop de scheiding definitief is 

Er bestaat een veel voorkomend misverstand over het moment waarop de scheiding definitief is. Veel scheidende stellen zijn immers ten onrechte in de veronderstelling dat er sprake is van een definitieve scheiding op het moment dat er sprake is van een ontbinding van de gemeenschap dus dat iedere partner zijn of haar persoonlijke bezittingen en schulden krijgt. Deze ontbinding van de gemeenschap wordt ook wel “de peildatum” genoemd. Het moment waarop het verzoekschrift, het aanvragen van een echtscheiding, wordt ingediend bij de rechtbank wordt vaak gehanteerd als peildatum maar hierover mogen de scheidende partijen ook een andere afspraak maken. 

Deze peildatum is dus niet het moment waarop een scheiding definitief is omdat er na dit moment nog veel veranderingen van een situatie mogelijk zijn. In het meest extreme geval zouden de scheidende partners nog kunnen afzien van hun beslissing om te scheiden. Dit is de reden dat de gemeentelijke inschrijving het moment is dat een scheiding definitief is.

Schulden die ontstaan gedurende een scheidingstraject

Een belangrijke vraag die uit het bovenstaande zou kunnen ontstaan, is hoe het zit met de hoofdelijke aansprakelijkheid in geval van schulden. In dit geval is de peildatum hierin bepalend. De schulden die ontstaan na de peildatum, komen voor persoonlijke rekening. Deze worden niet meer verdeeld tussen de partners. De datum dat er sprake is van een definitieve scheiding is hierop niet van invloed omdat er in (het merendeel van) deze gevallen een duidelijke sprake is van een individuele aansprakelijkheid voor deze schulden.  

De experts van Judex kunnen u onpartijdig helpen bij de gehele afhandeling of een specifiek onderdeel van een scheiding. Maak gerust gebruik van onze kennis en ervaring op dit gebied. Judex zorgt ervoor dat uw recht en uw expert samenkomen.