Ervaren secretaris Bezwaar & Beroep bij de Gemeente Purmerend

Ervaren secretaris Bezwaar & Beroep bij de Gemeente Purmerend

Het team JVZ telt zestien medewerkers, die juridisch advies aan B&W, de raad en de afdelingen op zowel publiekrechtelijk als privaatrechtelijk terrein geven. Ook behandelt het team bezwaar- en beroepschriften en ontwerpt het beleid en regelgeving. JVZ levert een belangrijke bijdrage aan het voorkomen en beperken van juridische risico's door vorm te geven aan juridische kwaliteitszorg. Daarnaast is het team verantwoordelijk voor de organisatorische voorbereiding op rampen en calamiteiten en houdt zij zich bezig met openbare orde en veiligheid.