Wetgevingsjurist bij de Tweede Kamer te Den Haag

Wetgevingsjurist bij de Tweede Kamer te Den Haag

Als wetgevingsjurist bij het Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ondersteunt u de Tweede Kamer bij haar wetgevende taak. Hierbij biedt u juridische bijstand aan Kamerleden bij het opstellen van amendementen en initiatiefwetsvoorstellen. Daarnaast biedt u algemene juridische ondersteuning aan Kamerleden of -commissies, bijvoorbeeld door het schrijven van notities over wetgevingsaangelegenheden of het beantwoorden van staatsrechtelijke vragen.