Bedrijfsjurist bij Arriva te Heerenveen

Bedrijfsjurist bij Arriva te Heerenveen

Als bedrijfsjurist behartig je de juridische aangelegenheden voor de onderneming, waarbij vaak onderzoek, overleg en advisering nodig is. Je belangrijkste doel? Dat je dossiers professioneel en adequaat afhandelt. Je bespreekt fasegewijs stukken en eventuele alternatieven en schakelt zo nodig externe deskundigen in om de betreffende casus te voltooien. Je houdt je onder meer bezig met het opstellen, beoordelen en redigeren van teksten van voorwaarden, zakelijke contracten en adviezen.