Universitair docent Personen- en familierecht bij de Vrije Universiteit Amsterdam

Universitair docent Personen- en familierecht bij de Vrije Universiteit Amsterdam

De universitair docent/docent-onderzoeker verzorgt onderwijs in de bachelor- en masteropleidingen Rechtsgeleerdheid op het gebied van het privaatrecht en het familierecht en jeugdrecht. Daarnaast verricht de universitair docent/docent-onderzoeker wetenschappelijk onderzoek binnen het Amsterdamse Center voor Familie & Recht (ACFL).