Beleidsmedewerker Omgevingsrecht bij de Gemeente Nuenen

Beleidsmedewerker Omgevingsrecht bij de Gemeente Nuenen

Binnen het cluster Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) ga je als beleidsmedewerker omgevingsrecht een diversiteit aan taken uitvoeren. Onder andere ben je aanspreekpunt voor in- en externen op het gebied van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Algemene Plaatselijke Verordening en bijzondere wetten. Tevens ben je actief als casemanager voor aanvragen om omgevingsvergunningen, sloopmeldingen, vooroverlegplannen en principeverzoeken. Ook kijk én handel je proactief naar de Omgevingswet en de private kwaliteitsborging en wil hiermee voorop lopen.