Juridisch medewerker Verklaring Omtrent het Gedrag bij het Ministerie van V en J

Juridisch medewerker Verklaring Omtrent het Gedrag bij het Ministerie van V en J

Bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag beoordeel je (zeer) complexe zaken in het kader van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens. Je denkt mee over mogelijke oplossingen in een dossier en komt op een heldere manier tot een juiste toepassing van de wet en het beleid. Als juridisch medewerker ben je samen met de senior medewerker verantwoordelijk voor onderwerpen die te maken hebben met kwaliteit, zoals het opstellen van procesbeschrijvingen.