Juridisch Medewerker Handhaving bij de Gemeente Zeewolde

Juridisch Medewerker Handhaving bij de Gemeente Zeewolde

Je adviseert, communiceert en correspondeert over overtredingen op het gebied van bouwregelgeving, ruimtelijke ordening en de APV. Je bent verantwoordelijk voor diverse handhavingsprojecten die opgepakt worden in kleine teams van specialisten. Je vertegenwoordigt de gemeente in bezwaar- en beroepsprocedures en tevens beoordeel je verzoeken om handhaving en stel je handhavingsbesluiten op.