Juridisch adviseurs bij de Provincie Overijssel te Zwolle

Juridisch adviseurs bij de Provincie Overijssel te Zwolle

Je zult als adviseur betrokken zijn bij beeldbepalende projecten, met grote bestuurlijke of financiële belangen. Je geeft juridisch advies aan beleidseenheden, project- en programmaleiders, de directie en soms rechtstreeks aan gedeputeerde staten. Je hebt een expertrol en wordt ingeschakeld als specifieke kennis is vereist. Daarnaast ben je samen met het team verantwoordelijk voor juridische control.