Privacy jurist Sociaal Domein bij de Gemeente Amersfoort

Privacy jurist Sociaal Domein bij de Gemeente Amersfoort

Jij bent de linking pin tussen de werkpraktijk van het Sociaal Domein en de privacy wetgeving. Binnen Amersfoort is het Sociaal Domein in drie onderdelen opgedeeld, te weten: de afdelingen Samen Leven, Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) en de Stichting Sociale Wijkteams. Hierbinnen worden vaak bijzondere persoonsgegevens verwerkt en spelen ingewikkelde privacyvraagstukken. Als verbindende schakel adviseer je de managers en collega’s van de betreffende afdelingen over de privacyvraagstukken.