Jurist ruimtelijke ordening bij de Provincie Flevoland te Lelystad

Jurist ruimtelijke ordening bij de Provincie Flevoland te Lelystad

Je wordt jurist ruimtelijke ordening en grondverwerving binnen de afdeling Infra. Als jurist gespecialiseerd in het ruimtelijke ordening en grondverwerving ben je verantwoordelijk voor de advisering over: grondverwerving en onteigening, bestemmingsplanwijzigingen, gedwongen verlegging van kabels en leidingen en de afhandeling van planschade- en nadeelcompensatieverzoeken.