Juridisch Beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid bij de Gemeente Dordrecht

Juridisch Beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid bij de Gemeente Dordrecht

Als beleidsadviseur openbare orde en veiligheid lever je een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van ons gemeentelijk veiligheidsbeleid. Het accent bij jouw functie ligt op de bestuurlijk-juridische werkzaamheden binnen het team. Onderwerpen zijn onder andere handhaving bijzondere wetten en APV-bepalingen, advisering rondom vergunningverlening en handhaving op het gebied van horeca en kansspelen en cameratoezicht. Je adviseert rechtstreeks aan de burgemeester, als bevoegd bestuursorgaan of portefeuillehouder.