Senior Planjurist bij de Gemeente Dordrecht

Senior Planjurist bij de Gemeente Dordrecht

Als planjurist adviseer je over de ruimtelijke ordening in de breedste zin van het woord aan zowel projectleiders als andere vakdisciplines en het gemeentebestuur. De werkzaamheden zijn zeer divers en betreffen zowel ontwikkelingsprojecten als projecten in de beheerfase. Hierbij kan je denken aan projecten zoals de Dordtse Kil of ontwikkelplannen voor een buitengebied.
Je stelt zelfstandig bestemmingplannen op en brengt deze in procedure. Daarnaast toets je ook bestemmingsplannen van anderen en ben je in indien nodig opdrachtgever voor onderzoeken ten behoeve van bestemmingsplannen.