Senior Jurist Omgevingsrecht bij DCMR Milieudienst Rijnmond te Schiedam

Senior Jurist Omgevingsrecht bij DCMR Milieudienst Rijnmond te Schiedam

Jij hebt een voortrekkersrol als het gaat om het omgevingsrecht en gaat aan de slag met complexe juridische vraagstukken, vooral op het gebied van milieurecht in de afdeling Reguleren en Advies (RENA). Je ondersteunt managers, vergunningverleners en adviseurs bij de (on)mogelijkheden van omgevingsvergunningen. Zij moeten kunnen blindvaren op jou. Je schakelt dan ook snel met het management over o.a. bestuurlijk gevoelige aspecten. Vooral wanneer juridische grenzen en bestuurlijke wensen lastige dilemma’s opleveren, weet je jouw invloed op een positieve en juridisch verantwoorde manier aan te wenden.