Medewerker Bezwaar en Beroep bij de Sociale Dienst Drechtsteden te Dordrecht

Medewerker Bezwaar en Beroep bij de Sociale Dienst Drechtsteden te Dordrecht

Als Medewerker Bezwaar en Beroep toets je primaire besluiten aan de wet. Je beoordeelt of de door klanten ingediende bezwaarschriften wel of niet kunnen worden gehandhaafd. Dit doe je aan de hand van de relevante wet- en regelgeving op een oplossingsgerichte wijze. Tevens raadpleeg je hiervoor de klanten, derden of instanties. Je bent verantwoordelijk voor een goede behandeling van de procedures en daarbinnen adviseer je de medewerkers in het primaire proces over het te nemen besluit.