Senior adviseur integriteit bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Senior adviseur integriteit bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Je draagt bij aan het coördineren van de verschillende deelaspecten van het integriteitsbeleid. Het gaat dan onder meer om het houden van toezicht op de actualiteit van het bestaande beleid, het adviseren over gewenste aanpassingen van het beleid en het in beeld brengen en houden van externe ontwikkelingen die het integriteitbeleid van het ministerie van Justitie en Veiligheid raken.