Juridisch beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid bij de Gemeente Baarn

Juridisch beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid bij de Gemeente Baarn

Jouw werkzaamheden bevinden zich op het snijvlak van juridische en beleidsmatige aspecten. Je denkt actief mee over de ontwikkeling en de uitvoering van het beleid en draagt passende oplossingen aan voor de juridische vraagstukken die daarbij spelen. De verdeling van de werkzaamheden kan wisselen en wordt aan de actuele behoefte aangepast. Je bent onder meer bent voorzitter van het evenementenoverleg, coördineert de behandeling van evenementenaanvragen en behandelt de aanvragen van grotere evenementen.