Vergunningverlener APV/bijzondere wetten bij de Gemeente Heerhugowaard

Vergunningverlener APV/bijzondere wetten bij de Gemeente Heerhugowaard

Jij gaat je voornamelijk bezighouden met de verlening van evenementenvergunningen. Je bent goed op de hoogte van de landelijke wet- en regelgeving en het lokale beleidskader en bent in staat deze op de juiste wijze toe te passen. Je bent verantwoordelijk voor het hele proces van vergunningverlening: juridische toetsing van een aanvraag, bepaling van de voorwaarden en verlening van de uiteindelijke evenementenvergunning en bijbehorende vergunningen en ontheffingen.