Medewerker bijzondere wetten bij de gemeente Vlaardingen

Medewerker bijzondere wetten bij de gemeente Vlaardingen

Als medewerker bijzondere wetten houd je je onder andere bezig met de vergunningverlening in het kader van de Drank- en Horecawet en de APV, waaronder evenementen, standplaatsen en collecten. Je zorgt voor een optimale dienstverlening richting de burger en je onderhoudt contacten met klanten, burgers en verstrekt informatie over wetten, regelingen en procedures en verwijst ook door naar andere instanties en voorzieningen en informeert deze omtrent het proces van de vergunningverlening.