Jurist omgevingsrecht bij de Provincie Limburg te Maastricht

Jurist omgevingsrecht bij de Provincie Limburg te Maastricht

Jij adviseert met jouw juridische expertise het cluster Vergunningen, Toezicht en Handhaving bij de vergunningverlening op grond van de Wet natuurbescherming in het kader van majeure projecten. Je bent verantwoordelijk voor de interpretatie en de vertaling van de op handen zijnde jurisprudentie rondom de Programmatische Aanpak Stikstof naar een praktisch kader. Ook word je nauw betrokken bij de ontwikkelingen in het kader van de Omgevingswet, zoals de gevolgen van de omzetting van de Wet natuurbescherming naar deze nieuwe wet.