Bestuurlijk-Juridisch adviseur vergunningen bij Rijkswaterstaat te Rotterdam

Bestuurlijk-Juridisch adviseur vergunningen bij Rijkswaterstaat te Rotterdam

Onze bestuurlijk juridisch adviseur is juridische vraagbaak voor onze vergunningverleners. Je denkt al in een vroeg stadium mee over of en onder welke voorwaarden initiatieven vergunbaar zijn en toetst besluiten van onze vergunningverleners. Je ondersteunt vergunningverleners in gesprekken met bedrijven en particulieren, maar daar waar nodig leg je ook zelf contact met initiatiefnemers. Ingewikkelde wet- en regelgeving kun je helder en duidelijk uitleggen.