HR adviseur rechtspositie bij de Belastingdienst te Apeldoorn

HR adviseur rechtspositie bij de Belastingdienst te Apeldoorn

Team rechtspositie van de shared service organisatie organisatie en personeel (SSO O&P) is een landelijk werkend team dat eerstelijs O&P adviseurs en leidinggevenden ondersteunt op het brede gebied van arbeidsvoorwaarden en rechtspositie. Ingewikkelde casussen worden overgedragen waarbij de O&P adviseur juridische advisering rechtstreeks contact heeft met leidinggevenden tezamen met de betrokken medewerker en bijvoorbeeld een besluit opstelt. Het landelijke team is onderverdeeld in 4 aandachtsgebieden in het land waar je nauw samenwerkt met een aantal directe collega’s. Eenmaal per maand is er een gezamenlijk werkoverleg waar nieuwe ontwikkelingen en casuïstiek wordt besproken.