Senior wetgevingsjurist afdeling FinanciŽle Stabiliteit bij het Ministerie van FinanciŽn

Senior wetgevingsjurist afdeling Financiële Stabiliteit bij het Ministerie van Financiën

Je schrijft de wetteksten, begeleidt het wetgevingsproces als het gaat om externe consultatie, de toetsing van wetgevingskwaliteit, advisering door Raad van State en de parlementaire behandeling, en je lost samen met de beleidsmedewerkers de vraagstukken op die tijdens de trajecten opduiken. Bij de implementatie van Europese richtlijnen hak je knopen door over de vertaling naar de Nederlandse wet- en regelgeving.