Jurist beroepschriften bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland te Den Haag

Jurist beroepschriften bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland te Den Haag

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ondersteunt ondernemers bij het ondernemen. Maar in een goede democratie als Nederland is niet iedereen het altijd eens met de beslissingen die wij nemen. Soms terecht, som ook niet. Als jurist houd jij je bezig met het zelfstandig behandelen van beroepschriften die ondernemend Nederland en derde belanghebbenden kunnen indienen tegen de beslissingen die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft genomen. Het gaat hierbij om zaken van veel verschillende regelingen. Denk hierbij aan (Europese) subsidie- of kredietaanvragen, aanvragen voor fiscale financieringsinstrumenten en verleende of afgewezen aanvragen om vergunnings- en handhavingsbesluiten.