Handhavingsjurist omgevingsrecht bij de Omgevingsdienst Midden-Holland te Gouda

Handhavingsjurist omgevingsrecht bij de Omgevingsdienst Midden-Holland te Gouda

Als handhavingsjurist behandel handhavingszaken (brandveiligheid, asbest, monumenten, natuurgebieden, bedrijventerreinen, recreatieparken etc.) en bezwaar- en beroepszaken tegen handhavingsbesluiten en omgevingsvergunningen. Daarnaast adviseer je zowel intern als extern op diverse vlakken. Denk hierbij onder andere aan gemeentelijke Huisvestingsverordening, met als doel overlast door kamerbewoning zoveel mogelijk te beperken.