Ontwikkelgerichte RO Jurist bij de Provincie Utrecht

Ontwikkelgerichte RO Jurist bij de Provincie Utrecht

Je geeft juridische adviezen over complexe ruimtelijke plannen en beleidsdoorwerking. Dat doe je pro-actief met veel initiatief en in nauwe samenwerking met inhoudelijke beleidsmedewerkers met name voor RO en ruimtelijke economie. Je stelt zaken aan de orde, bent een vraagbaak, levert kort-cyclische en soms verdiepende adviezen, adviseert medewerkers over beroepszaken, signaleert en agendeert juridische kansen en knelpunten.