Juridisch adviseur handhaving omgevingsrecht bij de Gemeente Huizen

Juridisch adviseur handhaving omgevingsrecht bij de Gemeente Huizen

Je bereidt bestuursrechtelijke handhaving voor en voert deze uit. Je vertegenwoordigt de bestuursorganen in bezwaar- en beroepsprocedures en zorgt hierbij voor een goede afstemming met het bestuur en management. Verder zorg je voor juridische ondersteuning van het team. Je levert een bijdrage aan het opstellen van het jaarplan van het team en de uitvoering ervan. De invoering en verankering van de Omgevingswet staan de komende jaren centraal. Ook hierin heb jij uiteraard een rol.