Jurist bij het Commissariaat voor de Media

Jurist bij het Commissariaat voor de Media

Als jurist op de afdeling Handhavingsbeleid en -uitvoering houd je je onder meer bezig met de (handhaving van de) Mediawet 2008, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet op de vaste Boekenprijs.