Bedrijfsjurist bij RDOG Hollands Midden te Leiden

Bedrijfsjurist bij RDOG Hollands Midden te Leiden

De RDOG HM beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van burgers in de regio Hollands Midden. Als bedrijfsjurist ben je een duizendpoot die binnen een complexe organisatie zijn weg weet te vinden en ingezet kan worden op verschillende juridische- en inkoop gerelateerde vraagstukken vanuit de gehele organisatie. Primair ben je belast met het geven van adviezen op verschillende gebieden, met name op het gebied van ambtenarenrecht, arbeidsrecht, rechtspositie en WOR, maar ook aanbestedingsrecht.