Juridisch adviseur bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst te Zoetermeer

Juridisch adviseur bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst te Zoetermeer

Als adviseur werk je als allround jurist op onze afdeling. Dit is afwisselend maar vraagt veel van je flexibiliteit. Je wordt in de breedte van ons vakgebied ingezet voor complexe juridische vraagstukken. Je bent thuis in het ambtenarenrecht, volgt de ontwikkelingen op het arbeidsjuridische terrein op de voet en weet deze te vertalen tot concrete juridische adviezen en toepasbare beleidsvoorstellen.