Jurist bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag

Jurist bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag

De onderzoeken die de afdeling Controlerend onderzoek uitvoert, zijn omvangrijk en veelal complex. Jij gaat na in hoeverre de regelgeving wordt nageleefd, en je legt je bevindingen vast in een rapport. Daarbij heb je zowel oog voor detail als voor de grote lijnen, ben je gericht op een goede samenwerking (niet alleen binnen het team maar ook met andere afdelingen) en houd je het einddoel in de gaten.