Jurist Wet Milieubeheer bij de Omgevingsdienst Haaglanden te Den Haag

Jurist Wet Milieubeheer bij de Omgevingsdienst Haaglanden te Den Haag

Je hebt hart voor het milieu en een scherp oog voor juridische mogelijkheden. Je zorgt samen met vakkundige collega’s voor vlotte en overtuigende oplossingen van complexe vraagstukken. Je gaat onder meer de juridische kwaliteit borgen bij de behandeling van aanvragen voor (complexe) milieuomgevingsvergunningen. Daarnaast zijn geluidhinder, vuurwerk, asbest en ruimtelijke milieuaspecten jouw terrein.