Hoofd Juridische en Bestuurlijke zaken bij de RDW te Zoetermeer

Hoofd Juridische en Bestuurlijke zaken bij de RDW te Zoetermeer

Als Hoofd Juridische en Bestuurlijke Zaken ben je lid van het MT en rapporteer je aan de directie. Je adviseert en ondersteunt de directie en de MT-leden en ziet toe dat de richtlijnen en kaders met betrekking tot de toezichthoudende taken en het sanctie- en handhavingsbeleid in acht worden genomen. Daarnaast overleg je veelvuldig met het ministerie van IenW, vertegenwoordigers van de departementen, uitvoerings- en brancheorganisaties en met de markt.