Juridisch Adviseur bij het Waterschap Aa en Maas te `s-Hertogenbosch

Juridisch Adviseur bij het Waterschap Aa en Maas te `s-Hertogenbosch

Je adviseert over privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke aangelegenheden. Onderdeel van deze veelzijdige functie is onder meer de advisering over (samenwerkings-)overeenkomsten en de beantwoording van vragen op onder meer het gebied van aanbestedingsrecht en privacy. Daarnaast behandel je Wob-verzoeken en schuif je op verzoek aan bij overleg ten behoeve van de calamiteitenbestrijding.