Senior Jurist Ambtenarenrecht bij het CBS te Den Haag

Senior Jurist Ambtenarenrecht bij het CBS te Den Haag

Als senior jurist ben je werkzaam binnen het cluster arbeidszaken van de directie P&O. Dit cluster is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid en uitvoeringskaders op het gebied van arbeidsvoorwaarden, rechtspositie, medezeggenschap en personeelsregelingen. Ook het verlenen van juridische bijstand aan directie en management bij reorganisaties, individuele arbeidsconflicten en het namens het bestuursorgaan voeren van klachten-, bezwaar- en hoger beroepsprocedures behoren tot het werkterrein.