Rechter voor de douanekamer bij de rechtbank Noord-Holland te Haarlem

Rechter voor de douanekamer bij de rechtbank Noord-Holland te Haarlem

De douanekamer van de rechtbank Noord-Holland werkt op landelijk niveau en is een bijzondere kamer in de zin van artikel 56 van de Wet op de rechterlijke organisatie. Daarmee neemt de douanekamer een unieke positie in binnen de rechtspraak. Binnen de douanekamer behandel je zaken over de toepassing van de Algemene douanewet en het Europees douanerecht. De juridische vraagstukken waarover je gaat beslissen zijn divers en uniek en hebben vaak een technisch component: is een ligfiets een fiets? is een waterijsje met 0,5% alcohol nog wel als een ijsje aan te merken, wat is de waarde van 10.000 ton staal uit India? Vanuit de douanekamer werk je met de blik op Europa en heb je zicht op het internationale handelsverkeer.