Secretaris bij de Gemeente Beverwijk

Secretaris bij de Gemeente Beverwijk

Als secretaris van de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften vervul je een bijzondere rol. De commissie voor de behandeling van bezwaarschriften is belast met het adviseren over bezwaarschriften die bij de gemeentelijke bestuursorganen zijn ingediend, met uitzondering van besluiten met betrekking tot belastingzaken. De commissie voor de behandeling van bezwaarschriften bestaat uit vijf onafhankelijke leden. De commissie houdt twee maal per maand een hoorzitting. De hoorzittingen worden gehouden op de woensdagavond. Per hoorzitting zijn maximaal drie onafhankelijke leden en de secretaris aanwezig.