Jurist Wet openbaarheid van bestuur bij het Ministerie van VWS

Jurist Wet openbaarheid van bestuur bij het Ministerie van VWS

Komen er verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) binnen? Bijvoorbeeld van de pers? Dan interpreteer jij deze en controleer je de aanwezige documenten op compleetheid. Vervolgens maak je een inventarislijst van de documenten en stel je een conceptbesluit op. Je markeert en lakt de documenten en je stemt je bevindingen af met de beleidsmedewerkers. Verder adviseer je over de Wob. Dit doe je zowel zelfstandig als samen met collega’s.