Juridisch Adviseur bij het Waterschap Noorderzijlvest te Groningen

Juridisch Adviseur bij het Waterschap Noorderzijlvest te Groningen

Het team Juridische Zaken is verantwoordelijk voor het afhandelen van bezwaren, het juridisch toetsen van contracten en het adviseren van het bestuur, management en de organisatie op het terrein van bestuursrecht, privaatrecht en in voorkomende gevallen het Europees recht. Je speelt een belangrijke rol bij de behandeling van de complexere dossiers. Daarnaast behandel je de juridische aspecten bij strategische beleidsontwikkelingen.